Saturday, 14 January 2012

Mere Sawal aur Quran Shareef Ke Jawab
Maine kaha Main bahut gunaahgar hoon....

Jawab mila ....Allah ki Rahmat se mayus na ho Allah sab gunaah bakhsh dega

( Surat Az-Zumar..verse 53)

Maine kaha Mere Dil ko sukoon nahi hai?...

(Jawab mila...Beshak Allah ki yaad se hi Dilo ko itminaan(sukoon) hai

( Surat Ar-Ra'd ...verse 28)

Maine kaha Main bahut akela hoon ..

Jawab mila....Beshak hum rag-e-jaan se bhi zyada qareeb hain

( Surat Qaf ...verse 16)

Maine kaha Mujhe koi yaad nahi karta...

Jawab mila...Tum mujhe yaad karo main tumhain yaad karunga

(Surat Al-Baqarah... verse 152)

Maine kaha Meri raahon mein bahut pareshaaniya hain..

Jawab mila ...Jo Allah se darta hai Allah uski nijaat ki surat nikal deta hai

(Surat At-Talaaq... verse 2)

Maine kaha mere bahut se adhurey khawab hain..

Jawab mila ...Mujhse Dua karo main Qubul karunga

( Surat Ghafir... verse 60)

No comments:

Post a Comment